INNE SYSTEMY

System informatyczny do harmonogramowania czasu pracy pracowników

System stworzony głównie do zaawansowanego zarządzania harmonogramami sprzątania dworców kolejowych. Zarządzanie może odbywać się również dla stacji oraz kontrahentów przypisanych do odpowiedniego harmonogramu. Szczegółowe funkcje systemu zostały opisane poniżej:

Zarządzanie stacjami: Zarządzenie kontrahentami: Zarządzanie harmonogramami: Zarządzanie użytkownikami:
Ustawienia systemu:
System:

Harmonogramowanie pracy pracowników

Program do planowania pracy

System zliczający godziny pracy lub akord

programowanie na zamówienie

Harmonogramowanie czasu pracy pracowników
Formularz kontaktowy:ZAMKNIJ